Informacje kontaktowe

Inwest Partner Finanse Sp. z o.o.

Warszawa – Siedziba firmy

Oxford Tower
ul. Tytusa Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

Email

Tel. +48 22 122 02 36

Kontaktując się telefonicznie lub na adres mailowy, wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, stanowiących imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, przez Inwest Partner Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000638360, NIP: 9671378546, REGON: 364909501, („Administrator”), w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zapytania mailowe lub poprzez kontakt telefoniczny. Działając jako Administrator, informujemy Cię dodatkowo, że wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne i w dowolnym momencie przysługuje Ci prawo do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano dotychczas, czyli na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.